Home Forums Makers Rzeczywisty region ?ródstopia zgrubnie zabezpiecza

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  Rongfeit 2 months, 1 week ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1905

  Rongfeit
  Participant

  <P>Rzeczywisty Impuls czwarty. 0 nie jest najlepsz? opcj? dla ka?dego 5K, jednak ka?dy z nas splót? wszystkie w gór? z pe?nym zaufaniem w odniesieniu do prostych 20-milowych lub nawet codziennych. To naprawd? jest dodatkowa klasa, która jest powa?nie okre?lona przez typ operacyjny: napastnicy pi?ty mog? spotka? si? ze z?ym przej?ciem zwi?zanym z impetem przez plecy pi?ty w celu stopy, podczas gdy napastnicy ?ródstopia mog? porusza? si? o wiele bardziej efektywnie. Wzd?u?ne i poziome rowki wewn?trz podeszwy ?rodkowej oraz podeszwy pozwalaj? na ruch organicznych stóp w fazie pozycjonowania, co zwi?ksza uczucie zwi?zane z g?adko?ci? u sportowców ?ródstopia.</P>
  <P>Pr?dko?? Velacti poni?ej Velocity jest podyktowana tempem wraz z lekkim budynkiem i g?adkim profilem u?ytkownika, jednak testerzy odkryli, ?e rzeczywista ogólna wydajno?? podeszwy ?rodkowej wyra?nie nie wyst?puje, je?li chodzi o powrót mocy w odniesieniu do szybkiego u?ycia.</P>
  <P>Poni?ej budynku Armor Speedform powstaje m?czniak w kierunku stóp w celu uzyskania dok?adnego dopasowania, a dobra wk?adka wk?adki zapewnia dobre dodatkowe wype?nienie, a tak?e pomoc. Rzeczywisty region ?ródstopia zgrubnie zabezpiecza konwencjonalny program wst?gowy, jednak znajdziesz minimalne nak?adki lub nawet wzmocnienia ??cz?ce rzeczywiste sznurówki z systemem podeszwy ?rodkowej.</P>
  <P>Wk?adka z cholewki jest g?adka i g?adka, a podeszwa ?rodkowa jest bardzo wygodna, aby pozosta? na wierzchu. Ka?dy z nas odkry?, ?e rzeczywisty mecz jest naprawd? przyjemny w ty?ku ze ?ródstopiu, jednak równie ograniczony w pojemniku na stop?, który jest bardzo krótki i ma minimalne mo?liwo?ci rozci?gania. Faktycznie zaprojektowany top z najwy?szej http://www.sklepbutyrun.com/air-jordan-vii-c-64_81.html jako?ci nylonu jest wyj?tkowo delikatny, ale nie ma silnej oddychalno?ci.</P>

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.